Tangki Timbun

Setelah LPG melewati metering dan sudah diberi pembau, LPG tersebut masuk ke dalam tangki timbun. Tangki timbun yang digunakan Terminal LPG semarang adalah jenis Spherical tank,yang berbentuk bola. Tebal plat tangki timbun sekitar 6,2 centimeter, yang akan mampu menahan tekanan serta perubahan temperatur LPG didalamnya.

Tangki timbun berfungsi sebagai tempat penampungan LPG dari tanker serta pencampuran LPG antara LPG Propana dan LPG Butana. Dalam proses pencampuran, komposisi antara propana dan butana harus memenuhi standart dari Dirjen Migas.

Terminal LPG semarang memiliki 4 buah tangki timbun yang masing - masing berkapasitas 2500 MT. Untuk mengetahui massa LPG dalam tangki timbun, terdapat alat ukur yaitu Automatic Tank Gauging (ATG), dimana ATG akan mengukur ketinggian level cairan LPG dalam tangki, serta akan mengubahnya kedalam satuan volum sebelum didapatkan hasil massa LPG dalam tangki timbun.

Terdapat 2 buah PSV (Pressure Safety Valve) pada masing-masing tangki yang berfungsi sebagai valve pengaman. Valve ini akan membuka apabila tekanan dalam tangki melebihi tekanan pegas yang di setting di PSV. PSV akan membuka jika tekanan LPG melebihi 17.24 barg.

 

Last Updated (Thursday, 28 April 2011 14:45)